Mercedes-Benz

ประวัติการก่อตั้ง

เมอร์เซเดส-เบนซ์ประเทศไทยกับความสำเร็จในการเดินทางของเมอร์เซเดส-เบนซ์กว่า 50 ปีในประเทศไทยที่เพียบพร้อมด้วยบริการที่เหนือกว่า