Mercedes-Benz

เราตระหนักถึงความสำคัญของท่าน

เพื่อความสะดวกรวดเร็วทางเราได้เพิ่มช่องทางการติดต่อทาง Line Application เพื่อให้เราได้มีโอกาสบริการลูกค้าคนสำคัญอย่างท่าน

ฝ่ายบริการ

     ท่านสามารถติดต่อสื่อสารกับเราได้อีกหนึ่งช่องทาง เกี่ยวกับงานด้านบริการต่างๆ หากท่านมีข้อเสนอแนะ
ร้องเรียน หรือสอบถามข้อมูลอื่นๆ เราพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าคนสำคัญอย่างท่าน